Vattenpump LT1-motor

Eftersom det försvinner lite vatten vid körning är det dag att gå på jakt efter läckan.

Några mindre sprickor i kylaren gjorde att vi först trodde läckaget var där. Kylaren byttes men läckaget fortsatte. Eftersom vattenpumpen hade sett sina bästa dagar var nästa steg att byta den, och samtidigt fördelaren som sitter placerad under vattenpumpen. Att byta vattenpump på en Camaro 1993-1997 med LT1-motor är både enkelt och knepigt på samma gång. Enkelt eftersom det mesta som behövs är tålamod. Svårt eftersom det kräver ett speciellt verktyg för att få på packboxen till drivningen av vattenpumpen utan att skada den (Projekt Camaro säljer verktyget, läs mer här) och för att vissa delar sitter lite svårt till att ta bort. En uppsättning hylsnycklar, packningssats, monteringsverktyg för packboxen, tätningsmassa, lite sandpapper och med fördel momentnyckel och ny vattenpump är vad som behövs. Det är klokt att byta opti-fördelaren samtidigt eftersom den sitter under vattenpumpen och du slipper ta bort vattenpumpen igen när fördelaren kastar in handduken förr eller senare (opti är känd för att vara ett problembarn).

Vattenpump skiss

Skissen visar vattenpumpens placering och delar på LT1-motorn som användes i bland annat Camaro 1993-1997. Klicka på bilderna för att se dem förstorade.

Insugningsslag. Ta bort anslutningar

Steg 1 Vid en första blick ser det riktigt besvärligt ut att komma åt vattenpumpen där den sitter väl gömd. Börja med att koppla bort batteriets minuspol (har radion kodlås så nollställ det först så du kan starta radion igen sedan). Därefter lirkar du av de två givarna och vakuumslangen (pilarna) samt slangen på undersidan på insugningsröret. Skruva sedan upp slangklämmorna som håller fast insugningsröret mot insuget och luftfiltret. Därefter kan du ta bort tilluftröret med dess tätningar som är i gummi. Skruva slutligen loss den svarta stora täckplåten som sitter över kylaren och hålls fast med några bultar.

Kylaren hänger på stoppen

Steg 2 Insugsröret och täckplåten till kylarens överdel är borta. Nästa steg för att få mer utrymme är att montera av fläktramen med de två kylarfläktarna. Fläktramen är bara påträdd på två klackar på höger respektive vänster sida. Koppla först ifrån de båda kontakterna vid fläktmotorerna, som du lätt kommer åt underifrån bilen. Därefter lyfter hakar du av fläktramen från sina fyra fästen och lyfter ner allt, inklusive fläktarna, under bilen.

Avdappningsventil på kylaren

Steg 3 Dags att tappa ut kylarvattnet. Har du problem med att demontera fläktramen kan du tappa ur kylarvattnet först och koppla bort de grova kylarslangarna så är kylarramen lättare att ta bort. På passagerarsidan har kylaren en tappkran. Placera ett uppsamlingskärl under kranen och öppna den, ta bort kylarlocket och vattnet rinner ut genom tappkranen. Enligt servicemanualen ska du även skruva ut knacksensorn och avtappningsbulten i motorblocket för att tappa motorn på vatten, vi valde att inte göra det.

Temperaturmätare på vattenpumpen

Steg 4 Fortsätt med att lossa kylarslangarna som är kopplade till vattenpumpen men innan dess bör du täcka över fördelaren som är placerad under vattenpumpen för att undvika att det kommer vatten på den. Fördelaren är extremt känslig för fukt. Glömt inte att koppla loss temperaturgivaren som är monterad på vattenpumpens nedre del (pilen).

Tändmodul behver tas bort

Steg 5 För att kunna lossa vattenpumpens tre bultar på förarsidan måste tändspolen och luftpumpen skruvas bort. Tändspolen sitter monterad med två muttrar och luftpumpen med tre muttrar. Klurigt att komma åt men med lite tålamod går det.

Steg 6 Detaljbild över tändspolens ena infästning. Lossa de två muttrarna som håller tändspolen.

Steg 7 När de två muttrarna är bortskruvade går det lätt att koppla bort kontakterna och tändkabeln och ta bort tändspolen.

Pumphuset

Steg 8 Själva luftpumpen hålls på plats av tre pinnbultar. Lossa muttrarna till pinnbultarna och vik luftpumpen åt sidan. Därefter går det att skruva bort bultarna till metallhållaren för luftpumpen, missa inte att skruva loss centrumbulten. Den översta bulten är en pinnbult som även håller fast vattenpumpen.

Borttagning av gamla packningar

Steg 9 Efter att ha lossat de tre bultarna på höger och vänster sida till vattenpumpen kan du avlägsna vattenpumpen. Eventuellt får du knacka lätt med en plasthammare på vattenpumpens överdel för att den ska släppa från packningar och de två stödstiften. Bräck inte mellan pump och motorblock/toppar. Tänk på att ta tillvara på styrhylsan bakom vattenpumpen som sitter på utgående axel ifrån kamaxeln och driver vattenpumpen. Därefter ska du skrapa bort de gamla packningarna och rengöra noga med sandpapper och sprit så att alla gamla packnings- och tätningsrester tas bort. Slarvar du med rengöringen finns risk att pumpen kommer att läcka och du måste göra om allt arbete.

Märkning och borttagning av remskiva

Steg 10 För att komma åt fördelaren var vi tvungna att även demontera vevaxelens balanshjul. Det finns speciella avdragare som monteras i de tre bulthålen som håller vevaxelns balanshjul på plats men vi saknade en sådan vilket innebar att det blev onödigt krångligt att få av balanshjulet med vanliga avdragare. Observera hur balanshjulet är placerat på vevaxeln så du inte sätter det fel vid återmonteringen – då får du obalans i motorn. ”Pilen” på balanshjulet ska peka mot vevaxelns märkning. För att inte montera balanshjulet fel markerade vi passningen mellan balanshjul och vevaxel med lite vit färg. Eftersom balanshjulet var ganska rostigt slipade vi rent det med våtslippapper och lackerade det men undvik att få färg i remspåret då blir det lätt missljud ifrån remen när du kör sedan. Tänk på att ALDRIG försöka dra av balanshjulen genom att greppa om remskivan eftersom den är påpressad och kan få fel läge.

Steg 11 Kontrollera eventuella olja- och vattenläckage ifrån packboxarna och frostpluggar. Rengör resten av motors framdel. Sedan är det dags att ta fram packningssatsen och montera nya packboxar. Ska du även byta fördelaren (rekommenderas) kan du först fortsätta att läsa hur du gör det här.

Borttagning av packning

Steg 12. Packboxen till drivningen av fördelaren är enklare att ersätta än kamaxelns packbox. Bara att försiktigt dra loss med en polygrip och sedan knacka dit en ny packbox. Använd en träkloss eller annat lämpligt att hålla framför boxen när du knackar den nya på plats med gummiklubba så du inte skadar packboxen, tänk på att montera tätningen i framkanten utåt (se bilden).

Vattenpump och fördelare borttaget

Steg 13. Därefter är det dags att plocka fram det speciella monteringsverktyget för att få packboxen till vattenpumpens drivning på plats. Följ vår steg-för-steg-guide här.

Vattenpump LT1-motor

Steg 14 Dags att montera den nya vattenpumpen, men först behöver du göra följande:

1. Rengör alla gängorna med gängtappar och alla bultar med gängsnitt, givetvis har du sedan tidigare rengjort där de gamla packningarna har suttit.

2. Montera de två små o-ringarna på kamaxelns och vattenpumpens axel (se skissen överst).

3. Trä på drivhylsan på axeln till vattenpumpen.

4. Kleta in de två packningarnas båda sidor till vattenpumpen och de sex bultarnas gängor med tätmassa. Använd till exempel Permatex avsedd speciellt för packningar till bland annat vattenpump. Genom att trä i de sex bultarna i vattenpumpen och packningarna på dem är du säker på att packningarna kommer rätt.

5. Nu går det att lirka på vattenpumpen, var noga att vattenpumpen kommer rätt på de två styrbultarna på blocket och att hylsan för drivningen passar in i drivningen på kamaxeln samt att packningarna kommer rätt. Se till att kablarna på motorn hamnar rätt bakom och framför vattenpumpen. Lite pilligt men med tålamod går det bra. Dra sedan vattenpumpens sex bultar växelvis och se till att pumpen tätar korrekt överallt och att packningarna inte halkat av bultarna. Bultarna till vattenpumpen ska dras till 45 N.m. (33 lb. ft.).

Steg 15. Återmontering sker i omvänd ordning.

Läs nästa avsnitt