opti-fördelaren var en nyhet när LT1-motorn (andra generation) lanserades och är placerad bakom vattenpumpen.

När du ändå byter vattenpump är det klokt att montera ny fördelare eftersom den är placerad under vattenpumpen.

Även om det kostar en slant att köpa en ny fördelare till en Chevrolet LT1-motor 1993-1007 (priser runt 2000 – 6000 kronor beroende på märke) är det klokt att byta samtidigt med vattenpumpen. Opti-fördelaren till LT1-motorn lever ett utsatt liv under vattenpumpen och har därför en begränsad livslängd. Har inte läckande vattenpump tagit knäcken på den är det sannolikt att smuts, fukt eller slitage gör det.

När den nya opti-fördelaren lanserade var den tänkt som en smart lösning men tyvärr blev sanningen en annan. El, vatten och värme är aldrig en bra kombination och att den dessutom sitter svårt till att byta gör inte saken bättre.

Enligt berättelse var det något smarthuvud på GM som efter eget bevåg ändrade diametern på ventilationshålen i botten (som teknikerna noggrant provat sig fram till) – vilket innebär att fukten inte kan komma ut ur de tidiga opti-fördelarna. Även om vår fördelare enligt säljaren byttes för sex år sedan valde vi för att vara på den säkra sidan att montera ett nytt fräscht exemplar i samband med att vi bytte vattenpumpen.

Steg 1. Innan du kommer åt fördelaren behöver du ta bort vattenpump mm som beskrivs i Byte av vattenpump, som du kan läsa om här. Med vattenpumpen ur vägen är det lätt att komma åt fördelaren. Skissen visar fördelarens delar och placering. Klicka på bilderna för att förstora dem.

Steg 2. Börja med att märka upp de åtta tändkablarna (fyra på varje sida om fördelaren) med exempelvis vit tipexfärg, Då vet du ordningen när du sedan monterar tillbaka kablarna. Notera de två vakumkablarna strax under tändkablarna. Dessa tas lättast bort när du lossat fördelaren ifrån motorn. Kontrollera att det inte blviit några sprickor vid infästningarna. Du behöver även ta av kontakten på fördelarens ovansida.

Steg 3. Har du tappat ordningen på tändkablarna är de enligt skissen.

Steg 4. För att komma åt fördelaren är det tvunget att ta bort vevaxelns balanshjul. Det finns speciella avdragare men vi saknade en sådan så det blev onödigt krångligt. Observera hur balanshjulet är placerat på vevaxeln för att inte sätta det fel vid återmonteringen – då får du obalans i motorn. ”Pilen” på balanshjulet ska peka mot vevaxelns märkning. Markera passningen mellan balanshjul och vevaxel med lite vit färg. Eftersom balanshjulet var ganska rostigt putsade vi rent med våtslippapper och lackade om det, undvik att få färg i remspåret eftersom det lätt blir missljud ifrån remmen.

Steg 5. Fördelaren hålls på plats i motorn av tre små bultar (pilarna). När dessa är bortskruvade kan du lätt dra fördelaren rakt ut. Sedan är det dags att byta packboxen bakom fördelaren.

Steg 6. Dra försiktigt loss packboxen med en polygrip. Knacka dit den nya packboxen. Använd en träkloss eller annat lämpligt att hålla framför boxen när du knackar med en gummiklubba så du inte skadar den. Tänk på att montera tätningen i framkanten utåt (se bilden).

Steg 7. Rengör och kontrollera att vakuumslangarna är hela, det är vanligt att de får sprickor längst med slangklämmorna (pilarna). Kontrollera och nipsa om det behövs bort skadade delar. Montera slangarna på fördelaren innan du sätter den på plats.

Steg 8. Det knepigaste med att montera fördelaren är att passa in den lilla nocken (pilen) rätt i fördelaren mot motorn. Den måste sitta exakt för att passa in. Var försiktig så du inte skadar de ömtåliga delarna i fördelaren.

 

Steg 9. Ett knep för att passa in fördelarnocken är att lossa de fyra mycket små skruvarna (pilarna nedan) som håller fördelarlocket och sitter över rotorn med hjälp av ett omvänd torx-vertyg E4. Dessa skruvar är egentligen inte gjorda för att tas bort men med specialmejselen ifrån en välsorterad vertygsaffär går de att skruva ut. Sedan går det att vrida rotorn till nocken passar in. Har du fortfarande svårt att få fördelaren på plats kan du mycket försiktigt gänga in de tre bultarna som håller fördelaren i motorn. Gänga bara så lite att de får fäste.

Steg 10. Vrid rotorn och tryck fördelaren lätt mot motorn till du märker att nocken är rätt och det går att föra in fördelaren. Använd aldrig våld. Var mycket försiktig om du måste göra så här så du inte skadar fördelaren. Skruva därefter på fördelarlocket och fäst fördelaren helt med bultarna i motorn. Var noga att fördelaren går rakt in och inte sitter snett.

Koppla nu tillbaka tändkablarna i rätt ordning och montera övriga kontakter. Återmontering sker enligt samma procedur som när du monterar tillbaka delarna efter vattenpumpsbytet, läs mer här.

Läs nästa avsnitt