Bilen har två nycklar (dörrar/bagage och tändning) samt en fjärrkontroll.

Lär dig hur du programmerar och ställer in fjärrkontrollen samt aktiverar larmet.

Eftersom bilen bara hade en uppsättning nycklar och fjärrkontroll beställde vi ett nytt set från johnnys Bil och plåt på Sturkö utanför Karlskrona. Kostnaden är under en tusenlapp. Startnyckeln har ett stöldlås i form av litet motstånd (ser ut som en liten svart fyrkant på mitten av nyckeln) som måste mätas och rätt ohm anges vid beställningen precis som id-numren på fjärrkontrollens baksida.

Programmering av fjärrkontrollen

Hur det går till att programmera fjärrkontrollen står i bilens instruktionsbok och är följande steg för Camaro:

  1. Vrid startnyckeln till tändningsläget (läget innan du starta motorn) och vrid sedan tillbaka till av.
  2. Ta bort säkringen för radion. Säkringarna finns på instrumentbrädans kortsida som du ser när förardörren är öppen. Säkringen för radion är den längst ner till höger, nummer 17.
  3. Stäng dörrarna och vrid startnyckeln från av till tändningsläget (läget innan motorn startar) och tillbaka tre gånger inom fem sekunder, sluta i tändningsläget. Bilen reagerar nu med att låsa och låsa upp dörrlåsen.
  4. Tryck ner ”Lock” och ”Unlock” på fjärrkontrollen samtidigt under 15 sekunder. När det är klart stänger och öppnar bilens dörrlås igen automatiskt.
  5. Gör om steg fyra med nästa fjärrkontroll eftersom även din gamla fjärr behöver programmeras om.
  6. När du programmerat fjärrkontrollerna (det går att programmera upp till fyra stycken) sätter du tillbaka säkringen för radion.
  7. Kontrollera att fjärrkontrollerna fungerar.

Verifiering av fjärrkontroll vid låsning och öppning

När du stänger och öppnar dörrarna med fjärrkontrollen kan du välja mellan olika inställningar för att få bekräftat att bilen har låst eller öppnat dörrarna. Som standardinställning har ditt bil den här funktionen i läge 5. Det innebär att när du använder fjärrkontrollen för att låsa kommer dina parkeringslampor att blinka kort efter första trycket på LOCK (lås). Signalhornet låter kort och parkeringslampor blinkar kort efter det andra trycket på LOCK och dina parkeringslampor kommer att blinka kort när du trycker på UNLOCK (lås upp).

Vill du ändra inställningarna gör följande:

Innan du gör ändringen: Vrid startnyckeln till tändningsläget (läget innan du starta motorn) och vrid sedan tillbaka till av. Ta bort säkringen för radion. Säkringarna finns på instrumentbrädans kortsida som du ser när förardörren är öppen. Säkringen för radion är den längst ner till höger, nummer 17.

1. Tryck på UNLOCK på fjärrkontrollen.

2. Räkna antalet signaler du hör. Antalet anger vilket läge ditt fordon är inställt på.

3. Tryck på UNLOCK på fjärrkontrollen tills du hör antalet signaler som motsvarar det lägesval du vill ha.

Läge 1: Alla av
Parkeringslamporna blinkar inte och signalhornet låter inte.

Läge 2: Signalhorn och lampor på
Parkeringslamporna blinkar och signalhornet tutar kort när du trycker på LOCK på fjärrkontrollen. Bara parkeringslamporna blinkar när du trycker på UNLOCK.

Läge 3: Signalhorn och lampor på alltid
Signalhornet tutar kort och parkeringslamporna blinkar varje gång du trycker på LOCK och UNLOCK.

Läge 4: Lampor på
Parkeringslampor blinkar varje gång du trycker på LOCK och UNLOCK.

Läge 5: Lampor och signalhorn på ibland
Parkeringslamporna blinkar vid första trycket på LOCK. Lamporna blinkar och signalhornet låter vid andra trycket på LOCK. Lamporna kommer att blinka vid varje tryck på UNLOCK.

Aktivering av inbrottslarmet

Ursprungligen är denna funktion inställd i läge 3. Det innebär att både din fjärrkontroll och dörrens lås aktiverar larmsystemet.

Gör följande för att ändra fabriksinställningen:

Innan du gör ändringen: Vrid startnyckeln till tändningsläget (läget innan du starta motorn) och vrid sedan tillbaka till av. Ta bort säkringen för radion. Säkringarna finns på instrumentbrädans kortsida som du ser när förardörren är öppen. Säkringen för radion är den längst ner till höger, nummer 17.

1. Tryck på UNLOCK-omkopplaren på dörren.

2. Räkna antalet signaler du hör. Antalet anger vilket läge ditt fordon är inställt på.

3. Tryck på UNLOCK-omkopplaren på dörren tills du hör antalet signaler som motsvarar önskat lägesval.

Läge 1: Alarmsystemet av
Systemet kommer inte att aktiveras.

Läge 2: Fjärrstyrd aktivering
När du låser dina dörrar med fjärrkontrollen aktiveras systemet.

Läge 3: Aktivering via fjärrkontroll och dörrlås
Om du använder antingen fjärrkontrollen eller dörrlåset för att låsa dörrarna kommer systemet att aktiveras.

Läge 4: Passiv aktivering och fjärrstyrd dörrlås
Systemet aktiveras när alla dörrar är stängda, och via aktivering enligt läge 3.

Läs nästa artikel