Avantia reparerar både riktigt stora och små AC-pumpar.

Svenska Avantia AB är en av få specialister på AC-renoveringar och gav Camarons kärvade pump nytt liv.

Redan kort efter att vi köpt Camaron märkte vi att det inte stod riktigt rätt till med bilens AC-pump. Förutom att det inte blev riktigt kallt med AC:n igång så slirade och hoppade fläktremmen av vid några tillfällen. Orsak: AC-pumpen hade kärvat fast. Inte kul att tappa fläktremmen och mista servostyrning och bromsservo mitt i en rondell… Att pumpen kärvat fast märker du om du tar bort remmen och försöker rulla på remskivan när motor är avstängd. Går den inte runt har den kärvat. Via internet är det enkelt att köpa en ny men den som vill ha kvar originalet kan renovera, vilket vi gjorde.

Avantia fixar pumpen

Vi tog vår kassa AC-pump till Svenska Avantia AB i Norrköping. Företaget grundades 1993 och är idag Nordens ledande grossist av reservdelar till eftermarknaden för AC i fordon. I samarbete med världens ledande leverantörer samt genom import och egen tillverkning erbjuder Avantia ett heltäckande sortiment AC-reservdelar. Det de inte kan reparera är inte lönt att laga. Som regel lämnar du in din pump till en återförsäljare som i sin tur skickar den vidare till Avantia. På företagets webbplats www.avantia.com finns en förteckning på verkstäder som samarbetar med Avantia.

Demontering

Vår kassa AC-pump genomgick först grovrengöring.

Demontering av kompressorn.

AC-pumpens remskiva tas bort.

Klar för blästring.

Vi började med att plocka ner kompressorn för avfettningsbad, demontering och blästring av höljet och yttre delarna. 25 000 mil hade satt sina spår med all skit och kärvade lager. Avfettningsbadet.

Efter blästringen.

Före och efter blästring. Nu börjar delarna se nya ut, men ännu bättre skulle det bli. Slitdelar byttes mot nya.

Isärplockad syns det grönaktiga spårmedlet inuti pumpen.

För att kunna hitta läckage i AC-system används ett grönaktigt spårmedel som när det blir belyst ned UV-ljus visar var systemet läcker. I de nermonterade delarna syns spårmedlet som grönaktig färg.

Delarna som kompressor består av syns när den är öppnad.

Rostig axel.

Vanligaste felen på en pump är att lagren är slitna, tätningarna kass och att axeln är rostig. Att vår pump kärvat ihop var inte konstigt med all rost som syns på axeln. Bilen har stått still i över sex år innan vi köpte den.

Pumpen i delar.

Alla delarna i pumpen togs isär och inspekterades. Slitdelarna byttes ut mot nya. Ska du göra jobbet själv så var noggrann med hur allting sitter.

Ventilerna som gör arbetet i AC-pumpen.

Innehållet i en AC-pump består till stora delar av tre ventilhus som öppnar och stänger när pumpen drivs runt för att bygga upp kompressionen.

Pumpen monteras samman.

Överdelen snart på plats.

Slutligen skruvas remskivan och ytterdelen dit.

Förutom att kylmedlet i AC:n även smörjer behövs någon deciliter speciell PAG 150 olja som cirkulerar i kylsystemet och klarar av att smörja även vid riktigt kalla temperaturer. Oljan hälls i kompressorn från anslutningshålen på baksidan. Glöm inte att plugga igen så olja inte rinner ut när du ska montera pumpen.

Camarons nyrenoverade AC-pump. I bakgrunden en delvis isärtagen. Noterade rostskadan på axeln.

Vår kompressor är nu i nyskick tack vare Avantia. Nästa steg är att få den på plats och fylla på gas.

Acara AC-center i Kalmar är proffs på ac-service.

Acara fyller AC-systemet

I samband med att motorn var renoverad skruvade vi på AC-kompressorn. Därefter bar det iväg till Acara AC-center i Kalmar för att fylla på gas. Ett jobb som inte är så enkelt som det låter. Bättre att lämna jobbet till proffs som Acara www.acara.se. Företaget är specialiserat på kylanläggningar i personbilar, lastbilar och bussar. Acara servar, felsöker och reparerar oavsett märke. Det första som görs är att provtrycka systemet. Ofta kan tätningar läcka och det är inte tillåtet att fylla på ett system som inte håller tätt.

Det finns spårämnen i AC-systemet för att hitta läckage. Ämnet syns när det blir belyst med ultraviolett ljus.

I samband med provtryckningen kontrolleras alla kopplingar och ledningar med ultraviolett ljus för att hitta eventuella läckage. AC-medlet innehåller spårämne som syns i UV-ljuset och kan ha läckt ut vid anslutningar eller trasiga rör och slangar..

AC Torrfilter måste bytas emellanåt.

En sak du måste göra innan du fyller på AC-gas är att byta torrfiltret. Förutom att filtret suger upp fukt från systemet och blir mättat med tiden så klarar inte filtret att bli frånkopplat ens några dagar eftersom det då tar det upp fukt ifrån omgivande luft. Vårt filter är gammalt och har varit bortkopplat under några år. Att byta till ett nytt är självklart. Filtret hittar du mellan servooljans behållare och generatorn och är en metallbehållare.

Acaras personal kopplar in maskinen som automatiskt suger ur luften ur systemet, fyller på speciell olja, spårmedel och gas i rätt mängd.

Acaras personal kopplar in maskinen som automatiskt suger ur luften ur systemet, fyller på speciell olja, spårmedel och gas i rätt mängd. Allt helt automatiskt. Det finns företag som annonserar om gör-det-själv-kit men det är något som Acaras ägare och Sveriges fordonsverkstäders förening varnar för. Förutom att det är olagliga lösningar att fylla på kylmedel i klimatanläggningar själv kan det göra bilen till en brandbomb. Gaserna som ofta säljs är hydrocarbongas, exempelvis propan och butan/propan som är mycket explosiva och ett läckande system i kombination med gnistbildning eller öppen låga kan bli en dödsfälla.

Trasig ac-slang som exploderat när ac-systemet är fyllt och börjat cirkulerat i systemet.

Plötsligt händer det! När motorn stått på tomgång för att dra runt gasen i AC-systemet kommer en kraftig puff och gas sprutar ut hej vilt ur en AC-slang under bilen. Slangen har spruckit på grund av hög ålder. En lärdom att alltid byta till nya slangar vid renoveringar – även om de ser hela ut på utsidan! Ny slang beställs och några veckor vad det dags att göra om påfyllningen. Nu går det bättre och vi kan äntligen köra runt med en AC som åter kyler, tack vare Avantia och Acara.

Läs nästa avsnitt