Original Delcoradio med CD-spelare var tillval till Camaro 1997.

Har du en Chevrolet originalradio finns det risk att stöldskyddet låst den. Så här fixar du det och byter lampor.

Bland många originaltillval i vår Camaro finns även en Delcoradio med CD-spelare. När Camaro 1997 lanserades var det bland annat med slogan ”Rock n’ roll. Fast food. Fast cars. It’s a American thing. It’s why we love Camaro”. Självklart är därför bilens ljudpaket i centrum.

I reklambroschyren för Camaro 1997 lyfts det nya tillbehöret fram – CD med 12-växlare (standard var kassettbandspelare) och sex högtalare med 200 watts slutsteg (endast i coupe). Det innebar att Rock ’n Roll aldrig låtit bättre – enligt försäljningstexten.

Trots många år på nacken fungerar stereon utmärkt. Däremot har en del lampor till knapparna slocknad. Ett annat problem man kan få är att stöldfunktionen låser om strömmen bryts till radion. Då kan du inte få igång radion utan upplåsningskod. Detta kan du helt enkelt lösa genom att följa dessa steg (bäst är så klart att koppla ur stöldskyddet innan strömmen bryts).

Ur instruktionsboken

Antistöldsystemet THEFTLOCK är utformad att förhindra stöld av din radio. Det fungerar med hjälp av en hemlig kod som inaktiverar alla radiofunktioner om strömmen bryts. Stöldskyddsfunktionen för radion kan användas eller ignoreras. Om THEFTLOCK är aktiverad fungerar inte radion om den blir stulen. När THEFTLOCK är aktiverad kommer radions display LOC att indikera att radion är låst om strömmen bryts. Om batteriet förlorar ström av någon anledning måste du låsa upp radion med den hemliga koden innan det fungerar.

Lås upp radions stöldlås UTAN personlig kod efter strömavbrott

Lösningen fungerar på Chevrolets Delcoradio.

 1. Tryck på knapparna 2 och 3 samtidigt. Håll inne 5-10 sekunder.
 2. Ett 2- eller 3-siffrigt nummer visas.
 3. Skriv ner numret och tryck AM/FM-knappen för den andra halvan av numret.
 4. Nu kan du ringa till GM 1-800-537-5140. Tryck in 102107*. Den automatiska rösten frågar efter numret du fick fram (ex 123456*). Som svar får du en 3- eller 4-siffrig upplåsningskod.
 5. Låsa upp radions stöldlås MED personlig kod efter strömavbrott
 6. Ange din hemliga kod enligt följande (paus inte mer än 15 sekunder mellan stegen):
 7. LOC visas när tändningen sätts på.
 8. Tryck på MN och 000 kommer att visas på displayen.
 9. Tryck på MN igen för att de två sista siffrorna ska stämma med din kod.
 10. Tryck HR för att de första en eller två siffrorna ska stämma med din kod.
 11. Tryck på AM-FM efter att du har bekräftat att koden matchar din hemliga kod. Displayen visar SEC, vilket indikerar att radion är funktionsdugligt och säkert.
 12. Om du anger fel kod åtta gånger visas INOP på displayen. Du behöver då vänta en timme med tändningen på innan du kan försöka igen. När du försöker igen har du bara tre chanser att ange rätt kod innan INOP visas.

 

Aktivera radions antistöldsystemet

Det rekommenderas att du läser igenom alla nio stegen innan du startar proceduren. OBS att om mer än 15 sekunder går mellan varje steg återgår radion automatiskt till tid och du måste starta proceduren igen från steg 4.

Skriv ner tre eller fyra siffror från 000 till 1999 och förvara koden på en säker plats separat från fordonet.

 1. Vrid startnyckeln till tändning eller start.
 2. Stäng av radion.
 3. Tryck på 1 och 4-knapparna samtidigt. Håll ner dem tills – – – visas på displayen.
 4. Tryck på MN och 000 visas på displayen.
 5. Tryck på MN igen för att de två sista siffrorna ska stämma överens med din kod.
 6. Tryck på HR för att de första en eller två siffror ska stämma överens med din kod.
 7. Tryck på AM-FM efter att du har kontrollerat att siffrorna matchar din hemliga kod. Displayen visar REP eftersom du behöver upprepa steg 5 till 7 för att bekräfta din hemliga kod.
 8. Tryck på AM-FM och den här gången visar displayen SEC att låta dig veta att din radio är säkert. Indikatorn med volymkontrollen börjar blinka när tändningen slås av .

 

Avaktivera radions antistöldsystem

 1. Ange din hemliga kod enligt följande (pausa inte mer än 15 sekunder mellan stegen):
 2. Vrid startnyckeln till tändningsläget eller start.
 3. Stänga av radion.
 4. Tryck på 1 och 4 knapparna samtidigt.
 5. Håll ner knapparna tills SEC visas på displayen.
 6. Tryck på MN och 000 kommer att visas på displayen.
 7. Tryck på MN igen så att de två sista siffrorna stämmer med din kod.
 8. Tryck HR för få de första en eller två siffror att stämma med din kod.
 9. Tryck på AM-FM efter att du har bekräftat att koden matchar din hemliga kod. Displayen visar —, vilket indikerar att radion inte längre är skyddad. Om koden som angivits är felaktig kommer SEC att visas på displayen. Radion kommer att vara säkrad fram till rätt kod anges. Om strömmen bryts kommer radion inte att starta och LOC visas på displayen.

Läs nästa artikel