Parkeringsbromsen på Camaro 1997 är en svag punkt som besiktningen ofta har synpunkter på och menar att bromsverkan är för dålig.

Förklaringen är konstruktionen i sig. Tre vajrar sammankopplade med handbromsen i ena änden och två bromsok med små ”klackar” som med tiden slits.

Vi började med att beställa renoverade ok och nya vajrar från USA. När delarna kom visade det sig att det finns två modeller av vajrar att välja mellan som har olika längd – givetvis hade vi fått fel sort. Reklamation och väntan på nya vajrar.

Under tiden tog vi bort de gamla delarna. För att komma åt handbromsens delar måste du ta bort konsolen. Var försiktig så du inte skadar handbromsens vinyl på handtaget eftersom det är rejält trångt att få av konsolen från spaken.