Parkeringsbromsen på Camaro 1997 är en svag punkt som bilprovningen ofta har synpunkter på och menar att bromsverkan är för dålig.

Förklaringen är konstruktionen i sig. Tre vajrar sammankopplade med handbromsen i ena änden och två bromsok med små ”klackar” som med tiden slits. Därför var det dags att se över systemet. Vi började med att beställa renoverade ok och nya vajrar från USA. När delarna kom visade det sig att det finns två modeller av vajrar att välja mellan – och vi hade givetvis fått fel sort. Reklamation och väntan på nya vajrar.

Under tiden tog vi bort de gamla delarna. För att komma åt handbromsens delar måste du ta bort konsollen.